Konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/20 dotyczący: Programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia