Wiadomości

Komunikat nr 7 dotyczący konkursu o nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 ogłoszonego 18.09.2020 r. w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPOWP na lata 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 7 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19 (Aktywne i zdrowe starzenie się) wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Komunikat nr 7 z dnia 28.04.2023 r. (DOCX 92 KB) (PDF 135 KB) Regulamin konkursu wersja 5 - aktualizacja z dnia 28.04.2023 r. (DOCX -...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 9 dotyczący konkursu o nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/19 (Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu) wraz z zaktualizowanym Regulaminem konkursu. Komunikat nr 9 z dnia 20.04.2023 r. (docx 63 KB) (PDF 135 KB) Regulamin konkursu wersja 6 - aktualizacja z...

Dni Otwarte to największe wydarzenie związane z Funduszami Europejskimi w Polsce. Odbywa się w ramach międzynarodowej kampanii #EUinmyregion, która pokazuje, jak wiele przedsięwzięć udało się zrealizować dzięki Funduszom Europejskim. To świetna okazja by wypromować projekt i pochwalić się swoim sukcesem. W tym roku,  w...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości