Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy prezentację ze „Spotkania dotycząego założeń realizacji projektów pozakonkursowych PUP w ramach RPOWP 2014-2020 w 2020 roku", które odbyło się 10 stycznia 2020 r. w siedzibie WUP w białymstoku. Prezentacja   ...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny - oceny pełnych wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach  konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19 (Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu) Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny -...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 Lista podpisanych umów  

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę podpisanych umów w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19 ( II runda) - udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki. Lista podpisanych umów - z dnia 07.01.2020 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości