Wiadomości

Szanowni Państwo, W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania 3.1.1 Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku podjęła decyzję o wznowieniu naboru konkursowego, dotyczącego projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, zawieszonego dnia 06.04.2020 r. w ramach...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Częściową  listę projektów (ostatnia), które  uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Listę członków powołanych do prac w Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 (zapewnienie równego dostępu do...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 4 do konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/20 dotyczący Udostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki. Komunikat nr 4 z dnia 25.06.2020 r. (PDF 520 KB) Ogłoszenie z dnia 25.06.2020 r (PDF 775 KB ) Regulamin...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaprasza na spotkanie online dotyczące z konkursu na udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (konkurs nr...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości